Rood kantwerk

Het kantwerk is door Froukje Gras-Bakker geklost uit "Kloppeln hin und her" van Claire Burkhard.

Cursus Vrouwen van Nu - november 2010.