Over Ons

Na een informatieve bijeenkomst in april, werd op 23 september 1986 de kantkloskring Assen door mevrouw J. Schuring-Eleveld, mevrouw J. Schipper-Boers en mevrouw S.J. van de Sluis-Stobbe opgericht. 

Op één van de volgende vergaderingen werd de naam "Potkant" gekozen. Potkant, een kantmotief met planten en bloemen in een vaas, is typerend voor de Drentse klederdracht. 

We begonnen met een ledenlijst van 40 personen, maar deze groeide al snel, zodat in 1993 het 100ste lid ingeschreven kon worden. De laatste jaren is het gemiddelde ledental 70.

Onze kring komt 5 à 6 keer per jaar bij elkaar. Op deze bijeenkomsten, die door eigen leden of gastsprekers worden verzorgd, worden lezingen gehouden over diverse kantsoorten en/of worden patronen geklost. Ook houden we workshops waar praktische dingen worden gemaakt, zoals een reiskantkloskussen en een schrijfmap. In november klossen we altijd iets voor Kerst.

  

Het ontstaan van de kantkloskring potkant - door Sieta van der Sluis - april 2016