35 jaar LOKK

Op 25 en 26 april 2014 vierde de LOKK haar 35-jarig bestaan middels een groot kantfestival in de Lebuinuskerk in Deventer. Hiervoor waren kringen uitgenodigd om een presentatie te geven met als thema "Een zee van kant".

Voor onze kring was dat een goede gelegenheid om in het klein onze tentoonstelling opnieuw te laten zien. Tenslotte hebben we toen, met recht, een zee aan kant geklost. De vele bezoekers waren onder de indruk van het gekloste werk. Onze patronen gingen grif van de hand.

Via deze weg alle dames bedankt die deze dagen onze stand hebben bemand. Zonder jullie inzet was dit niet gelukt!