11 februari 2013 - jaarvergadering

Het bestuur nodigt jullie uit voor de jaarvergadering, in De Open Hof, Sleutelbloemstraat 1 in Assen, de avond begint om 19.30 uur (zaal open 19.15 uur) en eindigt om 22.00 uur.

Agenda:
1. Opening
2. Notulen van de jaarvergadering van 13 februari 2012
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Jaarverslag secretaris
6. Begroting en financieel verslag penningmeester
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming kascommissie
9. Website
10. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar is Trijntje Molenberg. Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor vergadering melden bij het bestuur.
11. Rondvraag
12. Sluiting

Na de pauze gaan we corsage klossen, die ontworpen is door Mariet Visser-Blokkers.


Benodigdheden voor deze avond:
1 paar metaal draad 0.30 mm, 2 meter per klos in de kleur van het garen
4 paar katoen Venus of DMC, 2 meter per klos
1 paar katoen Venus of DMC, 1 klos met 6.50 meter en een klos met 2 meter = samen een paar
2 paar Super Twist Madeira no.30, 2 meter per klos
1 paar borduurzijde (zesdraads), 2.50 m. per klos eventueel samen met een dunne glitterdraad
Of:
1 paar metaal draad 0.30 mm, 2 meter per klos
4 paar katoen 80 Lizbeth, 2 meter per klos
1 paar katoen 80 Lizbeth, 1 klos met 6.50 meter en een klos met 2 meter = samen een paar
2 paar Glamour Madeira, 2 meter per klos
1 paar dikke draad vergelijkbaar met borduurzijde (zesdraads) 2.50 meter per klos
Verder meenemen de gebruikelijke klosmaterialen.

Willen jullie de gekloste harten van 14 januari 2013 ook meenemen.