2008 - Jubileum 30 jaar LOKK

In het kader van de zesde lustrumviering van de LOKK werden de kringen gevraagd een tentoonstelling te verzorgen. Alle deelnemende kringen hadden hun eigen stand ingericht. Hierdoor ontstond een grote diversiteit aan kleine "exposities". Onze kring koos voor het exposeren van werkstukken vervaardigd naar aanleiding van verschillende Doedagen. Gekozen werd voor Album Amicorum, Goudkant, Moluks Kant en Speldenkussenpoppetjes.Daarnaast werden leden van het LOKK gevraagd mee te werken aan het ledenproject. Hiervoor dienden zij waterdruppels en/of ijspegels te klossen.