11 februari jaarvergadering

Aan de leden van Potkant,

U wordt uitgenodigd voor de jaarvergadering op maandagavond 11 februari 2019.

Aanvang 19.30 uur en eindigt om 22.00 uur. Zaal open om 19.15 uur.

In het Wijkcentrum “De Maasstee”, Maasstraat 25 9406 RA in Assen tel. 0592-341600

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen van de jaarvergadering 13-2-’18                                
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag secretaris                                                                  
 6. Verslag kring besturen dag
 7. Financieel verslag 2018 en begroting 2019                            
 8. Verslag kascommissie
 9. benoeming kascommissie
 10. Website
 11. Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet herkiesbaar is Jantje Emmens
  Kandidaten kunnen zich een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Na het officiële gedeelte gaan we kijken naar een serie foto’s van Minie Dondorff die zij afgelopen augustus in Brugge maakte tijdens het Kantevenement.

                                                                                                                 

We zijn erg benieuwd naar de gemaakte theedoosjes. Nemen jullie die mee?

Ook ander werk kan natuurlijk meegenomen worden.

Graag tot ziens op maandag 11 februari,

Namens het bestuur, Jantje Emmens