Aan de leden van kantkring  Potkant.

 Het bestuur nodigt jullie uit voor de jaarvergadering op vrijdagmiddag 18-02-2022,

 in Wijkcentrum De Maasstee, Maasstraat 25, 9406 RA Assen.

 Aanvang 13.30 uur(zaal open 13.15)en eindigt om 16.00 uur.

In de zaal volgen wij de regels van de RIVM; mondkapje bij het lopen verplicht en u bent in het bezit van de QR-code.

 

 Agenda:

 1. Opening

 2. Notulen jaarvergadering 2020                                                  

 3. Ingekomen stukken

 4. Mededelingen

 5. Jaarverslag secretaris                                                            

 6. Verslag kringbesturendag 2020

 7. Financieel verslag 2020/2021 en begroting 2022                      

 8. Verslag kascommissie

 9. Benoeming nieuw kascommissielid/ afscheid scheidend lid

10. Website

11. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar Lidy Ellens

      Nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom, U kunt zich aanmelden voor aanvang  

      van de vergadering.

      Afscheid van de scheidende bestuursleden.

12. Rondvraag

13. Sluiting

Na het officiƫle gedeelte is er tijd om te klossen aan eigen werk.

Willemien Veneklaas Slots