Aan de leden van Potkant

 

Potkant Open 14 was een geslaagde dag, bedankt allen hiervoor !

 

Omdat er kringbijeenkomsten niet zijn doorgegaan in 2020/2021 lassen wij een extra middag in en wel op 

17 mei – 2022 van 13.30 tot 15.30 uur is er een open middag in de Maasstee, Maaslaan 25 te Assen

 

Het is de bedoeling dat u uw eigen kloswerk meeneemt.

Kopje koffie / thee is € 1,25; het eerste kopje is voor rekening van de vereniging.

Het bestuur wil graag van u weten, wat u nog graag wilt maken.

Dit kan zijn een patroon dat u wilt delen met onze leden of een kantsoort met een bepaalde moelijkheid.

Ook mag u zelf een avond organiseren,eventueel met hulp vanuit het bestuur.

Dit kunt u per mail doorgeven.

 

Volgende seizoen data : 20 september      13.30 – 15.30

                                       18 oktober            13.30 – 15.30

                                       16 november        Doedag      in Ekehaar.